Iver R. Tarp

– Eftersom ledarskap handlar om Happy Management – om arbetsglädje. Bra ledare skapar arbetsglädje för sig själva och för sina medarbetare.

Frågan är bara: är din organisation redo att ta arbetsglädjen på allvar? Att fira och belöna ledarna som skapar bra energi, engagemang och arbetsglädje?

Arbetsglädje innebär bra affärer Arbetsglädje är inte bara roligt – det är bra business. Många ledare prioriterar inte de positiva följderna som arbetsglädje skapar. – Men de som gör det, de är med och skapar lysande resultat.

Det handlar inte bara om att sätta arbetsglädjen överst på agendan för idealismens och medarbetarnas skull. Det handlar om den positiva synergin som arbetsglädje skapar.

Glada medarbetare är produktivare, innovativare och mer serviceinriktade. De är också sjuka i lägre grad och stannar längre kvar inom verksamheten.

Vägen till hållbar framgång Alltför många verksamheter tolererar eller belönar dåliga ledare. Semco, en verksamhet i São Paulo i Brasilien, gör det motsatta. Två gånger per år gör alla Semcos 3 000 anställda en utvärdering gällande sin närmaste chef – och varje chef poängsätts från 0 till 100 och poängsättningen offentliggörs i hela firman.

Resultat: Dåliga ledare syns och pressas till att bli bättre.

Om din organisation skall ha en hållbar framgång i en värld med en osäker ekonomi och med extremt höga krav på effektivitet och innovation så finns det ingen genväg:

Då skall ledarna leda med glädje!

– Iver Tarp, ledare för Glade Chefer.