Varför Glade Chefer?

Iver R. Tarp

– Eftersom ledarskap handlar om Happy Management – om arbetsglädje. Bra ledare skapar arbetsglädje för sig själva och för sina medarbetare.

Frågan är bara: är din organisation redo att ta arbetsglädjen på allvar? Att fira och belöna ledarna som skapar bra energi, engagemang och arbetsglädje?

Arbetsglädje innebär bra affärer Arbetsglädje är inte bara roligt – det är bra business. Många ledare prioriterar inte de positiva följderna som arbetsglädje skapar. – Men de som gör det, de är med och skapar lysande resultat.

Det handlar inte bara om att sätta arbetsglädjen överst på agendan för idealismens och medarbetarnas skull. Det handlar om den positiva synergin som arbetsglädje skapar.

Glada medarbetare är produktivare, innovativare och mer serviceinriktade. De är också sjuka i lägre grad och stannar längre kvar inom verksamheten.

Vägen till hållbar framgång Alltför många verksamheter tolererar eller belönar dåliga ledare. Semco, en verksamhet i São Paulo i Brasilien, gör det motsatta. Två gånger per år gör alla Semcos 3 000 anställda en utvärdering gällande sin närmaste chef – och varje chef poängsätts från 0 till 100 och poängsättningen offentliggörs i hela firman.

Resultat: Dåliga ledare syns och pressas till att bli bättre.

Om din organisation skall ha en hållbar framgång i en värld med en osäker ekonomi och med extremt höga krav på effektivitet och innovation så finns det ingen genväg:

Då skall ledarna leda med glädje!

– Iver Tarp, ledare för Glade Chefer.

 

 

Arbetsglädje ger näring ända från bottnen

Sanne Opstrup Wedel

Av Sanne Opstrup Wedel

Att vara utåtriktad, att säga sin mening på ett riktigt sätt, att ha rum för att skapa något roligt i vardagen, och inte minst att vara närvarande är viktiga ingredienser för att skapa arbetsglädje och därmed att motivera sina medarbetare och att skapa bra resultat.

Det anser John Birkmose-Andersen, kedjedirektör i Expert Danmark A/S med huvudkontor i Søften i Aarhus.

Därför har han gått med i nätverket happy-bosses.com som är ett professionellt ledarnätverk för chefer som vet att arbetsglädje är den bästa vägen till bra resultat.

”Att vara en glad chef handlar inte om att vara glad på ett alltför pratigt sätt. Absolut inte. Det handlar om att vara positiv och konstruktiv i sitt sätt att leda. Om att ha glada, positiva relationer och att röra vid människor med närvarons hjälp”, förklarar John Birkmose-Andersen, som bland annat är en glad chef genom att prioritera att vara på plats till 100 % då han avsatt tid för någon – och genom att hjälpa medarbetarna ut på svag is, så att de upptäcker dolda talanger hos sig själva.

”Jag uppfattar mig själv som en coach vars uppgift det är att få det optimala ut av medarbetarnas möjligheter, genom att lyssna, att säga till och ifrån på ett positivt sätt, att visa respekt och att engagera mig i mina medarbetare”, säger John Birkmose-Andersen, som är utbildad i en lokal Expert-butik och som blev butikschef innan han hunnit fylla 19 år.

Det innebar att han – för att överleva – blev tvungen att öva sig i att få andra att ledas av honom.

”En stor del av det att du kan få andra att följa dig handlar om positiv ledning”, slår John Birkmose-Andersen fast, glad över att ha fått möta likasinnade i nätverket vars gemensamma nämnare är tron på att de mänskliga resurserna kan göra de största skillnaderna i en verksamhet.

”Det finns ju en fördom som går ut på att man inte tjänar pengar på att vara glad och positiv som ledare, men hittills har resultatet varit det helt motsatta i min egen karriär”, konstaterar han.

Glada medarbetare uppnår bättre resultat. Att glädje på arbetet har en betydelse för omsättningen har forskningen påvisat flera gånger.  En som gjort det är Kai Kristensen, professor och doktor i företagsekonomi vid Aarhus Universitet; han forskar i kvalitetsstyrning i bred bemärkelse, däribland vad som krävs för att få medarbetare och kunder att fungera på det rätta sättet i en verksamhet.

”Det råder inga tvivel om att glädje i arbetet i allra högsta grad påverkar omsättningen. Det är dokumenterat att det finns ett mycket smalt samband mellan arbetsglädje och kundernas nöjdhet – bland annat eftersom glada medarbetare är lojalare och producerar bättre resultat”, berättar han.

Också i relation till sjukskrivningar finns det, enligt Kai Kristensen, en rad undersökningar som visar på ett samband med arbetsglädjen.

”Ju bättre samarbetet är med kollegerna, desto lägre är sjukfrånvaron. Det här återspeglas i sambandet mellan sjukfrånvaro och ledarens beteende. Om ledaren är mycket frånvarande, så är medarbetaren det också”, säger Kai Kristensen.

Han betonar också att det i förhållande till värdet av positivt ledarskap visar sig att ledaren så att säga är kulturbärare – det som betyder något är nämligen ledarens egen roll och det att hon eller han går före och visar vägen.

”Så det finns dokumentation som påvisar ett samband mellan arbetsglädje och kunder, arbetsglädje och ledarens eget beteende, samt arbetsglädjens inflytande på verksamhetens resultat”, summerar han.

Chefen påverkar medarbetarna Men det har uppenbarligen inte gått upp för alla verksamheter. I alla fall startades nätverket happy-bosses.com av Iver Tarp som fram till för inte så länge sedan var direktör på Skadeservice Danmark med kontor i Hinnerup. Han höll på att sätta morgonkaffet i vrångstrupen då han läste en artikel om att seriösa, reserverade och inåtvända chefer var mer trovärdiga än glada och positiva chefer.

”Alla chefer vet hur mycket man som chef påverkar sina medarbetare, och därför blev den här upplevelsen startskottet till att samla ett nätverk av glada, positiva och konstruktiva människor som kan fokusera på att glada chefer skapar arbetsglädje och bra resultat”, säger Iver Tarp, som anser att arbetsglädje och trivsel är det som Danmark skall slå resten av världen med.

”Jag är säker på att arbetsglädje är en konkurrensparameter eftersom arbetsglädje är bra business” anser Iver Tarp och understryker att en glad chef inte innebär en chef som går runt och flinar dagarna i ända. En glad chef har ett ansvarsfullt, positivt tillvägagångssätt i sitt ledarskap och bryr sig om medarbetarna – vilket i gengäld ger en attraktiv arbetsplats där man litar på varandra och på ledningen.

”Det är nästan så att man borde ha tillstånd för att få bli chef på samma sätt som det krävs tillstånd för att få inneha vapen. Chefer kan ju göra folk sjuka genom att vara misstänksamma, oengagerade och på dåligt humör, ja, i hög grad kan stress skyllas på dåligt ledarskap. Därför tror jag på glada chefer”, säger han.

 

 

Arbetsglädje och topprestationer

Frans Ørsted Andersen

– Uppgifter som ligger precis på kanten av det man kan klara av främjar medarbetarnas arbetsglädje, berättar lektorn och psykologen Frans Ørsted Andersen från Aarhus Universitet.

Frans Ørsted Andersen forskar i positiv psykologi – möjligheterna människan har i förhållande till topprestationer, engagemang och samarbete.

Utmaningen består i att det är svårt att hitta exakt precis den nivå på uppgifterna som gör att vi presterar optimalt utan att vi blir utslitna av det, förklarar han.

Det räcker inte med att chefen är glad …
Därför är det heller inte tillräckligt att chefen är glad, om medarbetarna skall prestera optimalt. Glädjen skall kombineras med en resursorienterad ledarstil där ledaren är närvarande, öppen, engagerad och har en bra dialog med medarbetarna.

– Ett viktigt element då man utför en topprestation handlar om att vara inriktad på uppgiften man skall utföra. Riktigt mycket stress i arbetslivet kommer då medarbetarna har svårt att prioritera vad gäller tid och arbetsuppgifter, eftersom de ju skall uppdatera sin status på Facebook, skicka ett sms eller skriva e-post, medan de samtidigt håller på med en annan uppgift, något som slutar med att man går hem och känner att man inte har fått någonting gjort.

Om chefen kan få medarbetarna att uppnå topprestationer genom att vara inriktade på uppgiften skapar det arbetsglädje, högre produktivitet och därmed bättre omsättning, säger han.

Se möjligheterna som finns hos medarbetarna
Här är det viktigt att engagemanget gentemot medarbetarna inte bara handlar om att lyssna på vad de kan och vill, men att också se deras möjligheter. Att se en potential som medarbetarna inte själva insett kan verkligen få dem omruskade.