Hvorfor Glade Chefer?

Iver R. Tarp

– Fordi ledelse handler om Happy Management – om arbejdsglæde. Gode ledere skaber arbejdsglæde for sig selv og deres medarbejdere.

Spørgsmålet er bare, om din organisation er klar til at tage arbejdsglæden alvorligt? Til at fejre og belønne de ledere, der skaber god energi, engagement og arbejdsglæde?

Arbejdsglæde er god business

Arbejdsglæde er ikke bare sjovt – det er god business. Mange ledere prioriterer ikke det positive outcome, arbejdsglæde genererer. – Men de, der gør, skaber fremragende resultater.

Det handler ikke kun om at sætte arbejdsglæde øverst på agendaen for idealismens og medarbejdernes skyld. Det handler om den positive synergi, arbejdsglæde afføder.

Glade medarbejdere er mere produktive, innovative og servicemindede. De er også mindre syge og bliver længere tid i virksomheden.

Vejen til bæredygtig succes

Alt for mange virksomheder tolererer eller belønner dårlige ledere. Semco, en virksomhed i São Paulo i Brasilien, gør det modsatte. To gange om året vurderer alle Semcos 3000 ansatte deres nærmeste leder – og hver leder får en score fra 0 til 100, som bliver offentliggjort i hele firmaet.

Resultat: Dårlige ledere bliver synlige og presset til at forbedre sig.

Skal din organisation have bæredygtig succes i en verden med usikker økonomi og ekstremt høje krav til effektivitet og innovation, er der ingen vej udenom:

Så skal lederne lede med glæde!

– Iver Tarp, formand for Glade Chefer.

Arbejdsglæde gøder bundlinjen

Sanne Opstrup Wedel

Af Sanne Opstrup Wedel

At være udadvendt, sige sin mening på en ordentlig måde, have plads til at lave sjov i hverdagen og ikke mindst være nærværende er vigtige ingredienser i at skabe arbejdsglæde og dermed motivere sine medarbejdere og skabe gode resultater.

Det mener John Birkmose-Andersen, kædedirektør i Expert Danmark A/S med hovedkontor i Søften i Aarhus.

Derfor er han gået med i netværket happy-bosses.com, som er et professionelt ledernetværk for chefer, som ved, at arbejdsglæde er den bedste vej til gode resultater.

”At være en glad chef handler ikke om at være lalleglad. Slet ikke. Det handler om at være positiv og konstruktiv i sin ledelsesstil. Om at have glade, positive relationer og flytte folk ved hjælp af nærvær,” forklarer John Birkmose-Andersen, der blandt andet er en glad chef ved at prioritere at være 100 procent til stede, når han har sat tid af til folk – og ved at hjælpe medarbejderne ud på den tynde is, så de opdager skjulte potentialer hos sig selv.

”Jeg opfatter mig selv som en coach, der skal få det optimale ud af medarbejdernes muligheder ved at lytte, sige til og fra på en positiv måde, vise respekt og engagere mig i mine medarbejdere,” siger John Birkmose-Andersen, der er uddannet i en lokal Expert-butik og blev butikschef allerede, da han var 18 ½ år.

Det betød, at han – for at overleve – var nødt til at opøve evnen til at få andre til at gå med sig.

”En stor del af at kunne få andre til at følge dig handler om positiv ledelse,” fastslår John Birkmose-Andersen, der har været glad for at møde ligesindede i netværket, som er fælles om at tro på, at de menneskelige ressourcer gør den største forskel i virksomheden.

”Fordommen er jo, at man ikke kan tjene penge på at være glad og positiv som leder, men indtil nu har resultatet været det stik modsatte i min egen karriere,” konstaterer han.

Glade medarbejdere får bedre resultater

At arbejdsglæde har betydning for bundlinjen er påvist flere steder i forskningen. Blandt andet af Kai Kristensen, professor dr. merc ved Aarhus Universitet, som forsker i kvalitetsstyring i bred forstand, herunder hvad der skal til for at få medarbejdere og kunder til at fungere på den rigtige måde i en virksomhed.

”Der er ingen tvivl om, at arbejdsglæde i allerhøjeste grad påvirker bundlinjen. Det er dokumenteret, at der er en meget snæver sammenhæng mellem arbejdsglæde og kundernes tilfredshed – blandt andet fordi glade medarbejdere er mere loyale og producerer bedre resultater,” fortæller han.

Også i forhold til sygefravær findes der ifølge Kai Kristensen en række undersøgelser, som dokumenterer en sammenhæng til arbejdsglæde.

”Jo bedre samarbejde med kollegaer, jo lavere sygefravær. Det går igen i sammenhængen mellem sygefravær og lederens adfærd. Hvis lederen har stort fravær, så har medarbejderen også stort fravær,” siger Kai Kristensen.

Han fremhæver også, at det i forhold til værdien af positiv ledelse viser sig, at lederen er kulturbærer – det, der betyder noget, er nemlig lederens egen rolle og det, at han går foran og viser vejen.

”Så der er dokumentation for sammenhængen mellem arbejdsglæde og kunder, arbejdsglæde og lederens egen adfærd samt arbejdsglædes indflydelse på bundlinjeresultatet i virksomheden,” opsummerer han.

Chefen påvirker medarbejderne

Men det er tilsyneladende ikke gået op for alle virksomheder. I hvert fald blev netværket happy-bosses.com startet af Iver Tarp, som indtil for nylig var direktør for Skadeservice Danmark med kontor i Hinnerup. Han var ved at få kaffen galt i halsen, da han en morgen læste en artikel om, at seriøse, reserverede og indebrændte chefer var mere troværdige end glade og positive chefer.

”Alle chefer ved, hvor meget man som chef påvirker sine medarbejdere, og derfor blev denne oplevelse startskuddet til at samle et netværk af glade, positive og konstruktive mennesker, som kan sætte fokus på, at glade chefer skaber arbejdsglæde og gode resultater,” siger Iver Tarp, som mener, at arbejdsglæde og trivsel er det, som Danmark skal slå resten af verden på.

”Jeg er sikker på, at arbejdsglæde er et konkurrenceparameter, for arbejdsglæde er god business.” mener Iver Tarp, der understreger, at en glad chef ikke betyder, at man går rundt og griner hele tiden. En glad chef har en ansvarlig, positiv tilgang til ledelse og holder af medarbejderne – hvilket så til gengæld giver en attraktiv arbejdsplads, hvor man har tillid til hinanden og til ledelsen.

”Det er lige før, man skulle have tilladelse til at blive chef på samme måde, som man har en våbentilladelse. For chefer kan gøre folk syge ved at være mistroiske, uengagerede og i dårligt humør, ja, langt hen ad vejen skyldes stress dårlig ledelse. Derfor tror jeg på glade chefer,” siger han.

Arbejdsglæde og toppræstation

Frans Ørsted Andersen

– Opgaver, som rammer lige på kanten af det, du kan klare, fremmer medarbejdernes arbejdsglæde, fortæller lektor og psykolog Frans Ørsted Andersen fra Aarhus Universitet.

Frans Ørsted Andersen forsker i positiv psykologi – de muligheder, mennesket har i forhold til toppræstationer, engagement og samarbejde.

Udfordringen er, at det er svært at finde lige præcis det opgaveniveau, der gør, at vi præsterer optimalt, men ikke slides op, forklarer han.

Det er ikke nok, at chefen er glad …

Derfor er det heller ikke nok, at chefen er glad, hvis medarbejderne skal præstere optimalt. Glæden skal kombineres med en ressourceorienteret ledelsesstil, hvor lederen er nærværende, åben, engageret og i god dialog med medarbejderne.

– Et vigtigt element i at lave en toppræstation handler om at være orienteret mod den opgave, du skal lave. Rigtig megen stress i arbejdslivet kommer af, at medarbejderne har svært ved at prioritere tiden og opgaverne, fordi de lige skal opdatere Facebook-profilen, sende en sms eller skrive en mail, imens de er i gang med en anden opgave og derfor ender med at gå hjem og føle, at de ikke har nået noget.

Hvis chefen kan få medarbejderne til at ramme deres toppræstation ved at være orienteret mod opgaven, skaber det arbejdsglæde, højere produktivitet og dermed bedre bundlinje, siger han.

Se mulighederne i medarbejderne

Her er det vigtigt, at engagementet i medarbejderne ikke kun handler om at lytte til, hvad medarbejderne kan og vil, men også om at se deres muligheder. At se et potentiale, som medarbejderne ikke selv er klar over, kan virkelig rykke dem.