Iver R. Tarp

Iver R. Tarp
formand

telefon +45 40 911 666
maillinklinkedin

Karina Boldsen

Karina Boldsen
netværksansvarlig

telefon +45 22 656 714
maillinkedin

Thomas Bang Petersen

Thomas Bang Petersen
partner og webansvarlig

telefon +45 28 442 902
maillinklinkedin

International

Per Andersen

Per Andersen
ansvarlig international partner

telefon +45 51 908 433
maillinkedin

Claus Rose

Claus Rose
Partner, Tyskland

telefon +49 173 8415 943
maillinkedin