Happy Bosses advisory board har som ändamål att stärka utvecklingen av nätverket och tankegången om arbetsglädje och happy management.

Allan Geert Nielsen

Allan Geert Nielsen

COO & Deputy MD, Nordics, Geodis Wilson A/S

Allan har varit en del af Happy Bosses ända från början. Allan är vice verkställande direktör och en mycket aktiv glad chef. Allan var med i den första boken Glade Chefer med ”Natural born leader” och ” Beklager, du kan sgu ikke lære at lede” (”Beklagar, du kan liksom inte lära dig att leda") och i bok nummer två, Glade Chefer Elsker Mad, tillsammans med Francis Cardenau, innehavaren av Le Sommelier, Umami och MASH, med temat ”då endast det bästa är tillräckligt bra”, samt ett dilemma: Jag går först, men ger plats …

Mikkel Fredsted Birn

Mikkel Fredsted Birn

Managing partner, Birn & Partners ApS

Mikkel er med i Happy Bosses i samband med den nya boken Glade Chefer Elsker Mad. Mikkel har i det sammanhanget skapat ett team med Thomas Rode Andersen, chef och köksmästare på Kong Hans Kælder. Temat är ”Stenåldersmat på stranden” och dilemmat är: Flexibilitet, planering eller kaos. Mikkel har en MBA (Master of Business Administration), är VD för en VL-grupp (Dansk Selskab for Virksomhedsledelse) och har under kort tid tagit till sig nätverket Glade Chefer, och sett hur snabbt ett aktivt medlemskap skapar ett unikt nätverk och en enhet – och ger goda affärsmöjligheter.

Bent Andersen

Bent Andersen

administrativ direktör, Bravida A/S

Bent har varit med i Happy bosses sedan starten och är med i den första boken, Glade Chefer, med ”Tag barske beslutninger med ro i maven” (”Fatta tuffa beslut med lugn mage”). En rubrik, som tillsammans med fotona som togs till boken Glade Chefer, blev alldeles naturligt ”Mr. Andersen, Bent Andersen”, som ju har medlemsnummer 007 i Happy Bosses! Bent har en MBA (Master of Business Administration) och är aktiv som glad chef.