Glade Sjefers advisory board har til formål å styrke utviklingen av nettverket og tankegangen rundt arbeidsglede og happy management.

Allan Geert Nielsen

Allan Geert Nielsen

COO & Deputy MD, Nordics, Geodis Wilson A/S

Allan har vært en del av Glade Sjefer helt fra begynnelsen. Allan er nestformann og en svært aktiv glad sjef. Allan var med i den første boken Glade Chefer med Natural born leader "Beklager, du kan sgu ikke lære at lede” og i bok nr. 2, Glade Chefer Elsker Mad sammen med Francis Cardenau, innehaver av Le Sommelier, Umami og MASH, med temaet ”Når bare det beste er godt nok” og et dilemma: Jeg går foran, men gir plass

Mikkel Fredsted Birn

Mikkel Fredsted Birn

Managing partner, Birn & Partners ApS

Mikkel er med i Glade Sjefer i forbindelse med den nye boken Glade Chefer Elsker Mad. Her er Mikkel i team med Thomas Rode Andersen, direktør og kjøkkensjef på Kong Hans Kælder. Temaet er ”Stenaldermad på stranden” og dilemmaet er: Fleksibilitet – planlegging eller kaos. Mikkel har en MBA, er formann for en VL-gruppe, og har på kort tid tatt nettverket Glade Chefer til seg. Han har sett hvor fort et aktivt medlemskap av Glade Sjefer skaper et unikt nettverk og sammenhold – og gir gode forretningsmuligheter.

Bent Andersen

Bent Andersen

Adm. direktør, Bravida A/S

Bent har vært med i Glade Chefer fra begynnelsen, og er med i den første boken Glade Chefer med ”Tag barske beslutninger med ro i maven”. En overskrift som, sammen med bildene som ble tatt til boken Glade Chefer, ble helt naturlig til Mr. Andersen, Bent Andersen, med medlemsnummer 007 i Glade Chefer! Bent har en MBA og er aktiv som Glad Chef.