Nettverket har ført til et svært godt samarbeid med andre Glade Sjefer. Uansett hvor glad du er som sjef, er man noen ganger nødt til å bringe negative budskap. Glade Sjefer forteller hvordan man gjør dette. En positiv tilgang til budskapet og å kunne levere det på en positiv måte – det gjør en vesentlig forskjell, spesielt for mottakeren.

– Glade Sjefer er et fantastisk nettverk. Allerede fra første dag har jeg drevet vår egen forretning ut fra prinsippet om at en sjef må gå forrest på alle områder, også når det gjelder arbeidsglede. Forretningsmessig har jeg opplevd en stor lojalitet og lyst til å handle innbyrdes i nettverket. Det har gjort meg svært ydmyk.

– Jeg handler inn 100 % etter tankegangen om at Glade Sjefer med en positiv innstilling skaper en positiv atmosfære og glade medarbeidere. Via Glade Sjefer har jeg møtt inspirerende mennesker, skapt god business og opplevd unike innspark preget av humor og høy faglig karakter.

– Mitt engasjement i Glade Sjefer har gitt meg svært mange glade timer. Først og fremst i den gode sparringen med likesinnede som også jobber aktivt med å motivere og begeistre medarbeidere. Deretter i det å nettverke, hvor kreative ideer og erfaringsdeling danner grobunn for god business.