Hvorfor Glade Chefer?

Iver R. Tarp

Fordi ledelse handler om Happy Management – om arbeidsglede. Gode ledere skaper arbeidsglede for seg selv og sine medarbeidere.

Spørsmålet er bare om organisasjonen din er klar til å ta arbeidsgleden alvorlig? Til å feire og belønne de lederne som skaper god energi, engasjement og arbeidsglede?

Arbeidsglede er god business Arbeidsglede er ikke bare moro – det er også god business. Mange ledere prioriterer ikke det positive resultatet som arbeidsglede genererer. Men de som gjør det, skaper fremragende resultater.

Det handler ikke bare om at sette arbeidsglede øverst på agendaen for idealismens og medarbeidernes skyld. Det handler om den positive synergien som arbeidsglede resulterer i.

Glade medarbeidere er mer produktive, innovative og serviceminded. De er også mindre syke og blir lenger i virksomheten.

Veien til bæredyktig suksess

Alt for mange virksomheter tolererer eller belønner dårlige ledere. Semco, en virksomhet i São Paulo i Brasil, gjør det motsatte. To ganger i året vurderer alle Semcos 3000 ansatte deres nærmeste leder – og hver leder får en score fra 0 til 100, som blir offentliggjort i hele firmaet.

Resultat: Dårlige ledere blir synlige og presset til å forbedre seg.

Skal din organisasjon ha bæredyktig suksess i en verden med usikker økonomi og ekstremt høye krav til effektivitet og innovasjon, så er det ingen vei utenom:

Da må lederne lede med glede!

– Iver Tarp, direktør Contea Assurance A/S og formann for Glade Sjefer.

Arbeidsglede gjødsler bunnlinjen

Sanne Opstrup Wedel

Av Sanne Opstrup Wedel

Det å være utadvendt, si sin mening på en ordentlig måte, ha plass til å ha det moro i hverdagen og ikke minst være nærværende er viktige ingredienser når man vil skape arbeidsglede og dermed motivere sine medarbeidere og skape gode resultater.

Det mener John Birkmose-Andersen, kjededirektør i Expert Danmark A/S med hovedkontor i Søften i Aarhus.

Derfor er han gått med i nettverket happy-bosses.com, som er et profesjonelt ledernettverk for sjefer som vet at arbeidsglede er den beste veien til gode resultater.

”Å være en glad sjef handler ikke om hele tiden å gå rundt og fleipe og tulle. Absolutt ikke. Det handler om å være positiv og konstruktiv i sin ledelsesstil. Om å ha glade, positive relasjoner og flytte folk ved hjelp av nærvær,” forklarer John Birkmose-Andersen, som blant annet er en glad sjef ved å prioritere å være 100 prosent til stede når han har satt tid av til folk – og ved å hjelpe medarbeiderne ut på tynn is slik at de oppdager skjulte potensialer hos seg selv.

”Jeg oppfatter meg selv som en coach som skal få det optimale ut av medarbeidernes muligheter ved å lytte, si fra på en positiv måte, vise respekt og engasjere meg i medarbeiderne mine,” sier John Birkmose-Andersen, som er utdannet i en lokal Expert-butikk og ble butikksjef allerede da han var 18 ½ år.

Det betydde at han – for å overleve – var nødt til at trene seg opp i evnen til å få andre til å gå sammen med ham.

”En stor del av det å kunne få andre til å følge deg handler om positiv ledelse,” fastslår John Birkmose-Andersen, som har satt stor pris på å møte likesinnede i nettverket. Her er det en felles tro på at de menneskelige ressursene gjør den største forskjellen i virksomheten.

”Fordommen er jo at man ikke kan tjene penger på å være glad og positiv som leder, men inntil nå har resultatet vært det stikk motsatte i min egen karriere,” konstaterer han.

Glade medarbeidere oppnår bedre resultater

At arbeidsglede har betydning for bunnlinjen er påvist flere steder i forskningen. Blant annet av Kai Kristensen, professor dr. merc. ved Aarhus Universitet, som forsker i kvalitetsstyring i bred forstand, herunder hva som skal til for å få medarbeidere og kunder til å fungere på den riktige måten i en virksomhet.

”Det er ingen tvil om at arbeidsglede i aller høyeste grad påvirker bunnlinjen. Det er dokumentert at det er en stor sammenheng mellom arbeidsglede og kundenes tilfredshet – blant annet fordi glade medarbeidere er mer lojale og produserer bedre resultater,” forteller han.

Også i forhold til sykdomsfravær finnes det ifølge Kai Kristensen en rekke undersøkelser som dokumenterer en sammenheng i forhold til arbeidsglede.

”Jo bedre samarbeid med kollegaer, jo lavere sykdomsfravær. Det går igjen i sammenhengen mellom sykdomsfravær og lederens atferd. Hvis lederen har stort fravær, så har medarbeideren også stort fravær,” sier Kai Kristensen.

Han fremhever også at det i forhold til verdien av positiv ledelse viser seg at lederen er kulturbærer – det som betyr noe er nemlig lederens egen rolle og det at han går foran og viser vei.

”Så det er dokumentasjon for sammenhengen mellom arbeidsglede og kunder, arbeidsglede og lederens egen atferd og arbeidsgledens innflytelse på bunnlinjeresultatet i virksomheten,” oppsummerer han.

Sjefen påvirker medarbeiderne

Men dette er tilsynelatende ikke gått opp for alle virksomheter. I hvert fall ble nettverket happy-bosses.com startet av Iver Tarp, som inntil nylig var direktør for Skadeservice Danmark med kontor i Hinnerup. Han trodde nærmest ikke sine egne øyne da han en morgen leste en artikkel om at seriøse, reserverte og innebrente sjefer var mer troverdige enn glade og positive sjefer.

”Alle sjefer vet hvor mye man som sjef påvirker sine medarbeidere, og derfor ble denne opplevelsen startskuddet til å samle et nettverk av glade, positive og konstruktive mennesker, som kan sette fokus på at glade sjefer skaper arbeidsglede og gode resultater,” sier Iver Tarp, som mener at arbeidsglede og trivsel er det Danmark skal slå resten av verden på.

”Jeg er sikker på at arbeidsglede er en konkurranseparameter, for arbeidsglede er god business,” mener Iver Tarp, som understreker at en glad sjef ikke betyr at man hele tiden går rundt og ler. En glad sjef har en ansvarlig, positiv tilgang til ledelse og bryr seg om medarbeiderne – noe som også gir en attraktiv arbeidsplass hvor man har tillit til hverandre og til ledelsen.

”Det er rett før man skulle ha tillatelse til å bli sjef på samme måte som man har en våpentillatelse. For sjefer kan gjøre folk syke ved å være mistroiske, uengasjerte og i dårlig humør – ja, dårlig ledelse kan resultere i stress blant medarbeiderne. Derfor tror jeg på Glade Sjefer,” sier han.

Arbeidsglede og topprestasjon

Frans Ørsted Andersen

Medarbeidernes arbeidsglede fremmes hvis de får oppgaver som treffer akkurat det de kan, forteller lektor og psykolog Frans Ørsted Andersen fra Aarhus Universitet.

Frans Ørsted Andersen forsker i positiv psykologi – de mulighetene mennesket har i forhold til topprestasjoner, engasjement og samarbeid.

Utfordringen er å finne nøyaktig det oppgavenivået som gjør at vi presterer optimalt, men ikke slites opp, forklarer han.

Det er ikke nok at sjefen er glad …

Derfor er det heller ikke nok at sjefen er glad hvis medarbeiderne også skal prestere optimalt. Gleden skal kombineres med en ressursorientert ledelsesstil, hvor lederen er nærværende, åpen, engasjert og i god dialog med medarbeiderne.

– Et viktig element i å utføre en topprestasjon handler om å være orientert mot den oppgaven du skal utføre. Mye stress i arbeidslivet kommer av at medarbeiderne har problemer med å prioritere tiden og oppgavene fordi de også skal oppdatere Facebook-profilen, sende en SMS eller skrive en mail mens de er i gang med en annen oppgave – og derfor ender de med å gå hjem og føle at de ikke har rukket det de skulle.

Hvis sjefen kan få medarbeiderne til å prestere maksimalt ved å være orientert mot oppgaven, skaper det arbeidsglede, høyere produktivitet og dermed en bedre bunnlinje, sier han.

Se mulighetene i medarbeiderne

Her er det viktig at engasjementet hos medarbeiderne ikke bare handler om å lytte til det medarbeiderne kan og vil, men også å se mulighetene deres. Å se et potensial som medarbeiderne ikke selv er klar over kan virkelig være utviklende.