Iver R. Tarp

Fordi ledelse handler om Happy Management – om arbeidsglede. Gode ledere skaper arbeidsglede for seg selv og sine medarbeidere.

Spørsmålet er bare om organisasjonen din er klar til å ta arbeidsgleden alvorlig? Til å feire og belønne de lederne som skaper god energi, engasjement og arbeidsglede?

Arbeidsglede er god business Arbeidsglede er ikke bare moro – det er også god business. Mange ledere prioriterer ikke det positive resultatet som arbeidsglede genererer. Men de som gjør det, skaper fremragende resultater.

Det handler ikke bare om at sette arbeidsglede øverst på agendaen for idealismens og medarbeidernes skyld. Det handler om den positive synergien som arbeidsglede resulterer i.

Glade medarbeidere er mer produktive, innovative og serviceminded. De er også mindre syke og blir lenger i virksomheten.

Veien til bæredyktig suksess

Alt for mange virksomheter tolererer eller belønner dårlige ledere. Semco, en virksomhet i São Paulo i Brasil, gjør det motsatte. To ganger i året vurderer alle Semcos 3000 ansatte deres nærmeste leder – og hver leder får en score fra 0 til 100, som blir offentliggjort i hele firmaet.

Resultat: Dårlige ledere blir synlige og presset til å forbedre seg.

Skal din organisasjon ha bæredyktig suksess i en verden med usikker økonomi og ekstremt høye krav til effektivitet og innovasjon, så er det ingen vei utenom:

Da må lederne lede med glede!

– Iver Tarp, direktør Contea Assurance A/S og formann for Glade Sjefer.