Netværk

Nettverkets målsetning er:

  1. Å sette fokus på Glade Sjefers betydning for virksomhetens resultater
  2. Å bidra til den offentlige debatten
  3. Å samle Glade Sjefer som prioriterer å lede gjennom positive verdier og relasjoner

Glade Sjefer skaper relasjoner og resultater
Det handler ikke bare om å sette arbeidsglede øverst på dagsordenen for idealismens og medarbeidernes skyld. Det handler om den positive synergien som arbeidsgleden resulterer i. Glade medarbeidere er mer produktive, innovative og serviceminded. Arbeidsglede er god business.

Ledelse handler om arbeidsglede
Ideologien i Glade Sjefer bygger på pasjonen for arbeidsglede og Happy Management. Vi skaper business på tvers av de representerte bransjene, og gjennom dette skaper vi resultater. Peilemerket er utbytterike forretninger med positive resultater – og resultatet er glade og positive virksomheter.

Glade Sjefers visjon og misjon
Visjonen er å styrke den danske eksporten av Glade Chefer, glad ledelse og arbeidsglede. Vi tror på at vi har en vare og en ideologi som har potensial til å gå ut over landets grenser.

Vårt budskap kommer ut via:

  • Foredrag
  • Utgivelser
  • Kurs
  • Gå-hjem-møter
  • Events
  • Mulighetene for å leie en glad sjef tilpasset din virksomhets behov
  • Prosjekter med arbeidsglede som omdreiningspunkt – målbare og verdiskapende resultater

Meld deg eller din virksomhet inn i Glade Sjefer
Et medlemskap gir relasjoner og resultater. Glade Chefer har ikke bransje-eksklusivitet.