– Nätverket har gett mig ett riktigt fint samarbete med andra Glada Chefer. Oavsett hur glad du är som chef så finns det negativa budskap som du måste framföra. Skillnaden hittar du hos den glada chefen – på vilket sätt budskapet framförs. Just här märks ett glatt och positivt förhållningssätt, det blir en skillnad, i synnerhet för mottagaren.

– Happy Bosses är ett fantastiskt nätverk. Jag har sedan dag ett skött vår egen verksamhet utifrån principen att en chef skall vara en förebild, rent konkret gå före på alla områden, också vad gäller arbetsglädje. Rent affärsmässigt har jag upplevt en stor lojalitet och en lust att verka på ett ömsesidigt sätt inom nätverket. Det är jag mycket ödmjuk inför.

– Jag köper till 100 % tankegången om att Glada Chefer med ett positivt sinnelag skapar en positiv atmosfär och glada medarbetare. Via Happy Bosses har jag träffat inspirerande människor, gjort bra affärer och fått uppleva unika kickoffar som präglats av humor och rent fackmässigt legat på en hög nivå.

– Mitt engagemang i Happy Bosses har gett mig så många glada timmar. Först och främst tack vare den goda sparringen med likasinnade som också jobbar aktivt för att motivera medarbetare och få dem inspirerade. Därtill tack vare att ett nätverk där kreativa idéer och erfarenheter delas skapar en grogrund för bra affärer.