NetværkNätverkets målsättning är:

  1. Att fokusera på Glade Chefers betydelse för verksamhetens resultat
  2. Att bidra till den offentliga debatten
  3. Att samla glada chefer som prioriterar att leda med hjälp av positiva värderingar och relationer

Happy Bosses skapar relationer och resultat
Det handlar inte bara om att sätta arbetsglädjen högst upp på dagordningen för idealismens och medarbetarnas skull. Det handlar om den positiva synergin som arbetsglädje skapar. Glada medarbetare är produktivare, innovativare och mer serviceinriktade. Arbetsglädje innebär bra affärer.

Att leda handlar om arbetsglädje
Ideologin i Happy Bosses bygger på passionen för arbetsglädje och Happy Management. Vi skapar affärer över de olika representerade branscherna och därigenom resultat. Som indikator fungerar givande affärer med positiva resultat – med glada och positiva verksamheter som följd.

Happy Bosses vision & mission
Visionen är att stärka den danska exporten av Hsappy Bosses, glatt ledarskap och arbetsglädje. Vi tror på att vi har en produkt och en ideologi som har potential att nå ut över landets gränser.

Vårt budskap sprids via:

  • Föredrag
  • Böcker
  • Kurser
  • Gå-hem-möten
  • Evenemang
  • Möjlighet att hyra en Glad Chef anpassad för din verksamhets behov
  • Projekt med arbetsglädje som en bärande faktor – mätbara och värdeskapande resultat

Anmäl dig eller din verksamhet till Happy Bosses
Ett medlemskap ger relationer och resultat. Happy Bosses har ingen branschexklusivitet.