Irriterande chefer jagar bort medarbetarna

Glade Chefer håller mer på sina medarbetare – det som kan verka logiskt för någon är inte så självklart för en annan. Alexander Kjerulf från firman Arbejdsglæde Nu säger: ”Om du inte har ett bra förhållande till dina närmaste chefer så är det nästan omöjligt att ha någon glädje i arbetet.”

Läs mer på avisen.dk som har låtit analysfirman Wilke göra en undersökning.