Glade Chefer sætter fokus på bestyrelsesarbejde og mentorsamarbejde i et nyt Businessforum

Ønsker du en karriere som bestyrelsesmedlem, rådgiver i et Advisory board eller som mentor..?

Rigtigt mange virksomheder får stor værdi og glæde af at have og arbejde med en bestyrelse eller et Advisory board. Ofte er det også meget givtigt at have en mentor tilknyttet nøglepersoner i virksomheden. Samarbejdet mellem virksomhedens ledelse, en professionel bestyrelse og mentorer kan være vejen frem mod en klar strategi, de satte mål og virksomhedens succes.

Bestyrelsen er det næst højeste beslutningsorgan i en virksomhed. Bestyrelsen har afgørende betydning for, hvordan virksomheden klarer sig. En bestyrelse stiller krav, giver modspil og mulighed for at sparre med nogen, der kan udfordre, hjælpe strategisk og fastholde ledelsens fokus på handlingsplaner, som sikrer vækst og udvikling. Det er naturligvis også af stor betydning, hvordan den enkelt medarbejder udfører sit arbejde, men kursen bliver sat af ledelsen.

En professionel bestyrelse er en af vejene til succes og vækst
I Glade Chefer har vi rigtig mange chefer og ledere. Mange af dem sidder på bestyrelsesposter eller i Advisory boards – et lidt mere uforpligtende forum end en registreret bestyrelse.

Som virksomhed kan man sagtens have både en bestyrelse og et Advisory board – og der er mange måder at finde medlemmer til bestyrelser, Advisory boards eller en mentor på.

I Glade Chefer tror vi på at kemien mellem direktion, bestyrelse og mentorer er en af de allervigtigste parametre i et godt samarbejde. Dernæst kommer faglig viden og kompetencer.

Samarbejdet i bestyrelsen er altafgørende
Samarbejdet i en bestyrelse er altafgørende. Ud over at videregive faglige kompetencer skal en bestyrelsesformand i samarbejde med medlemmerne også fungere som mentorer for direktionen. I mentorrollen har en bestyrelse fokus på værdifuld ledelse og på samarbejde i direktionen. Og arbejdet som bestyrelsesmedlem, medlem af et Advisory board eller som mentor kan sidestilles på rigtig mange områder.

I sit virke som professionel Bestyrelsesformand sætter Torben Ballegaard fokus på at være en aktiv værdiskaber af fremtiden. I Ballegaards bog, Når bestyrelsen skaber værdi, fokuserer han på flere af de aspekter, der normalt ikke er omdrejningspunktet for samarbejdet mellem bestyrelse og Advisory board eller i samarbejdet mellem disse og direktionen.

Når du tilmelder dig Glade Chefers bestyrelsesforum får du blandt andet Ballegaards bog. Her kan du læse mere om Når bestyrelsen skaber værdi.

En karriere i bestyrelser, i et Advisory boards eller som mentor?
Som Glad Chef er du allerede med til at gøre en stor forskel i din organisation. Og du har muligvis også gjort dig tanker om at udvikle dig selv og andre gennem bestyrelsesarbejde, mentor ordninger osv. Derfor har vi skabt et forum for de medlemmer af Glade Chefer, som gerne vil arbejde eller starte en karriere i bestyrelser, i Advisory boards eller som mentor. Den ene rolle udelukker dog ikke den anden.

Som medlem af Glade Chefer får du muligheden for at tilbyde dig selv til virksomheder og organisationer, der er medlem af Glade Chefer. I dag er vi over 200 medlemmer og vil ved udgangen af 2014 være 250.

I Glade Chefer vil vi både markedsføre dette Businessforum i netværket og eksternt for at tiltrække mest mulig opmærksomhed til de ekstremt stærke profiler, vi har i netværket.

Tilmelding:

Arrangementet er afholdt

Arrangement

Tid og sted:
Tirsdag den 18. november 2014
Kl. 15:30 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Pris pr. deltager kr. 795 + moms.
inkl. bogen Når bestyrelsen skaber værdi af Torben Ballegaard (vejl. udsalgspris kr. 350)

Kravene til morgendagens bestyrelse, indlæg af Torben Ballegaard på det første møde.
Mød Torben Ballegaard: Torben Ballegaard har været executive vice president og medlem af koncernledelsen i LEGO A/S. Fra 2004 har Ballegaard fungeret som medlem af bestyrelsen for LEGO A/S. Fra 2001 til 2008 var Ballegaard CEO for Bang & Olufsen A/S.

Hør også Susanne Hoeck, Chef for Ledelseseksperimentarium hos Lederne, om værdien af mentorordninger som den direkte vej til personlig udvikling for både mentor og mentee.
Susanne Hoeck har i mange år arbejdet med professionelle netværk og udvikling af ledere og er business blogger på b.dk.

You have Successfully Subscribed!