Hvem er med i netværket?

Her på hjemmesiden kan du se hvilke virksomheder, der er med i Glade Chefer. Det er typisk direktionen eller andre fra det øverste ledelseslag, der deltager i netværket. Der udover finder du en del positive personligheder, som deltager. Du finder ikke personlige medlemmer på hjemmesiden. Data på vores medlemmer er beskyttet.

Hvad er Glade Chefer for et netværk?

Vi er Danmarks hurtigst voksende nationale netværk for glade chefer og positive personligheder. Vi er over 300 medlemmer (medio 2017), netværket er startet i januar 2013. Medlemmerne kommer fra hele Danmark, og vi har ikke branche eksklusivitet. Alderen på vores medlemmer ligger mellem 30 og 58 år. Fordelingen mellem kvinder og mænd svarer til det erhvervsliv, vi har i Danmark. Glade Chefer er et ”add on” netværk – ikke et enten eller. 98 % af vores medlemmer er medlem af VL Grupper, RT eller andre netværk.

Hvor mange gange mødes Glade Chefer, og er der mødepligt?

Vi afholder møder og events min. 8 gange årligt forskellige steder i Danmark og i udlandet. Der er ikke mødepligt. Du skal selv melde dig til de enkelte møder og events. Møderne er unikke og altid af høj kvalitet. De er værd at rejse efter! Der kan forekomme egenbetaling.

Er Glade Chefer noget for alle?

Nej, det er det ikke. Glade Chefer er for dem, der tro på det positive i livet. Som tror på, at arbejdsglæde og trivsel giver de bedste resultater både for virksomheden, medarbejderne og for ledelsen. Medlemmerne af Glade Chefer har personligt overskud og er modne i deres tilgang til netværk. Vi tror på kvaliteten af det enkelte medlem – ikke på kvantiteten.

Hvad får jeg ud af at blive medlem af Glade Chefer?

Glade Chefer skaber relationer og venskaber. Dette gælder både på den personlige og forretningsmæssige front. Vi ved, at relationer skaber forretning, udvikling og vækst. Glade Chefer er et stærkt netværk, som har relationer i alle brancher og organisationer.

Hvad er forskellen på et virksomhedsmedlemskab og et personligt medlemskab?

Et virksomhedsmedlemskab inkluderer 3 personer. Det er valgfrit hvilke personer, der deltager i netværksmøder/arrangementer. Du kan tage kunder, kolleger eller samarbejdspartnere med til vores arrangementer. Og så er Glade Chefers logo til fri afbenyttelse for virksomhedsmedlemmer.
Med et personligt medlemskab er du optaget som enkeltperson, og har ikke helt de samme muligheder som et virksomhedsmedlemskab.

Kan jeg komme med på prøve?

Nej, det kan du ikke. Men da vi er et netværk ”by invitations only”, kan du blive inviteret. Vil du vide mere om det, er du velkommen til at skrive til info@gladechefer.dk