Businessforum

Karriere som bestyrelsesmedlem, rådgiver i et advisory board eller som mentor
Rigtig mange virksomheder får stor værdi og glæde af at have – og arbejde med – en bestyrelse eller et advisory board. Ofte er det også meget givtigt at have en mentor tilknyttet nøglepersoner i virksomheden. Samarbejdet mellem virksomhedens ledelse, en professionel bestyrelse og mentorer kan være vejen frem mod en klar strategi, de satte mål og virksomhedens succes.

Bestyrelsen er det næsthøjeste beslutningsorgan i en virksomhed. Bestyrelsen har afgørende betydning for, hvordan virksomheden klarer sig. En bestyrelse stiller krav, giver modspil og mulighed for at sparre med nogen, der kan udfordre, hjælpe strategisk og fastholde ledelsens fokus på handlingsplaner, som sikrer vækst og udvikling. Det er naturligvis også af stor betydning, hvordan den enkelt medarbejder udfører sit arbejde, men kursen bliver sat af ledelsen.

En professionel bestyrelse er en af vejene til succes og vækst
I Glade Chefer har vi rigtig mange chefer og ledere. Mange af dem sidder på bestyrelsesposter eller i advisory boards – et lidt mere uforpligtende forum end en registreret bestyrelse.

Som virksomhed kan man sagtens have både en bestyrelse og et advisory board – og der er mange måder at finde medlemmer til bestyrelser, advisory boards eller en mentor på.

I Glade Chefer tror vi på at kemien mellem direktion, bestyrelse og mentorer er en af de allervigtigste parametre i et godt samarbejde. Dernæst kommer faglig viden og kompetencer.

Samarbejdet i bestyrelsen er altafgørende
Samarbejdet i en bestyrelse er altafgørende. Ud over at videregive faglige kompetencer skal en bestyrelsesformand i samarbejde med medlemmerne også fungere som mentorer for direktionen. I mentorrollen har en bestyrelse fokus på værdifuld ledelse og på samarbejde i direktionen. Og arbejdet som bestyrelsesmedlem, medlem af et advisory board eller som mentor kan sidestilles på rigtig mange områder.

Ny karriere – eller tilføjelse til nuværende karriere? Tilmeld dig herunder:

Arrangement

Tid og sted:
Onsdag den 19. august 2015 kl. 15:00 – 17:00 hos Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Program
15:00 Velkomst og præsentation af eftermiddagen
15:15 Værdien af mentorordninger, advisoryboards og bestyrelser v/ Susanne Hoeck, Head of Relations hos Lederne
15:45 Pause
16:00 Tossens liv uden en bestyrelse v/ Uffe Lauge Jensen, Lauge Jensen
16:45 Hvordan gør vi så ..? v/ Iver R. Tarp, CEO Glade Chefer
17:00 Forventet afslutning

Deltagelse er gratis
Der er begrænset deltagerantal. Udeblivelse fakureres med kr. 350 + moms.

You have Successfully Subscribed!